top of page

Kyrklig begravning

Begravningen enligt Svenska Kyrkans ordning

Ceremonin är, utom i vissa undantagsfall, endast tillgänglig för medlemmar i Svenska Kyrkan. Då är ceremonin och lokalen kostnadsfri och hålls i antingen en kyrka eller i ett kapell. Begravningsförrättare (officiant) är församlingens präst.

En kristen begravning sker alltid enligt en fast ordning och ser ut ungefär så här:

 • Klockringning.

 • Ingångsmusik, vanligen orgelmusik.

 • Eventuell extra musik eller sång.

 • Psalmsång.

 • Prästens griftetal. Några ord om den döde och om livet efter döden.

 • Bön.

 • Överlåtelsen. Prästen lämnar över den avlidne till den sista vilan.

 • Bibelläsning.

 • Psalmsång.

 • Begravningsbön, herrens bön.

Avslutningen kan ske inne i kyrkan eller ute vid graven om det är en jordbegravning
 

Vi på begravningsbyrån hjälper till med allt det praktiska före, under och efter ceremonin.

Övriga kristna samfund

Frikyrkorna i Sverige följer mer eller mindre den Svenska kyrkans ordning. Men varje samfund har sin egen kyrkohandbok som de följer vilket skiljer det sig en del mellan samfunden. Generellt sett är frikyrkosamfunden flexiblare än kyrkan när det gäller de olika inslagen i ceremonin.

Gravsättning

Gravsättningen är den sista viloplatsen för den avlidne. Innan gravsättning kan bli av måste Skatteverket utfärda ett intyg om att stoftet efter en avliden får gravsättas eller kremeras. 

Gravsättning efter kremering

Nästan 80 procent av de som avlider i Sverige kremeras. Vid en kremation läggs kistan i en kremationsugn och både kroppen och kistan bränns till aska. Eventuella metallföremål från operationer tas bort och sen mals askan till ett fint stoft. Efter en kremering har man ett år på sig att gravsätta askan från dödsdatumet.

 •  Spridning av aska i naturen

Allt vanligare är att man vill sprida askan på en plats som betytt mycket för den som avlidit. Ansökan hos Länsstyrelsen görs om tillstånd att sprida askan antingen över mark eller till havs. Normalt beviljas tillstånd om platsen du valt ses som lämplig och askan behandlas på ett värdigt sätt. Många håller en begravningsceremoni i samband med att man sprider ut askan.​

 •  Urngravplats

Här gravsätter man urnan med askan i, och graven har gravvård och blomsterarrangemang på samma sätt som man sköter en kistgrav.

 •   Minneslund

​Gravsättning i en minneslund görs utan att de anhöriga är med. Detta för att det är ett gemensamt område där gravsättningen sker anonymt. Det finns en gemensam plats där anhöriga kan placera blommor eller gravljus.

 •   Askgravplats

På en askgravplats gravsätts askan efter den avlidne i ett gemensamt område på liknande sätt som i en minneslund. Här kan gravplatsen markeras så att de anhöriga vet var askan finns.

Jordbegravning

 •  Kistgravplats

En gravplats där kistan med den avlidne gravsätts, ofta som en del av begravningsceremonin.

 •   Kistgravlund

På samma sätt som man kan gravsätta aska i en askgravlund kan man gravsätta en kista i en kistgravlund. Gravsättningen är anonym och gravrätt existerar inte. Däremot kan de anhöriga få en namnbricka uppsatt i en gemensam gravvård.

Minnesstund efter begravning

Att samlas efter begravningen för att minnas och äta något tillsammans blir ofta ett fint avslut och en viktig del i sorgbearbetning. Det ger möjlighet att prata, låta andra dela sin uppskattning för den avlidna och umgås i lugn och ro.

 

Hur en minnesstund ska se ut finns det egentligen inga regler kring. En väl genomtänkt och bra planerad minnesstund innehåller ett antal viktiga moment som vi samlat i 7 punkter.

 

När du arrangerar en minnesstund tillsammans med oss går vi igenom följande saker:

   1. Inbjudan till minnesstund​

​Inbjudan till minnesstund vid begravning görs vanligen via dödsannonser eller via personlig kontakt. Vi hjälper dig med anmälningsregistrering för dem som vill vara med.

   2. Val av lokal till minnesstund​

En minnesstund hålls oftast i direkt anslutning till själva begravningsceremonin. Det finns ingen regel som säger att minnesstunden måste hållas i en särskild lokal. Du kan hålla den i ett församlingshem, på en restaurang, i den avlidnes hem, hemma hos någon anhörig eller kanske i en trädgård.

   3. Val av mat och dryck

När du väljer meny till minnesstunden finns varken pekpinnar eller måsten. Ibland väljer anhöriga att bjuda på kaffe och kaka och ibland bjuds det på en trerättersmiddag med tillhörande dryck. När du planerar menyn kan det vara bra att utgå från tiden för minnesstunden. Vid lunchtid kan det naturligtvis passa att bjuda på något lite matigare. På eftermiddagen kan kaffe och kaka mycket väl vara tillräckligt.

   4. Dukning, servering och dekorationer

Om minnesstunden ordnas i den avlidnes eller nära anhörigs hem är det viktigt att förbereda med plats för dukning, serveringsmöjligheter, blomdekorationer och ljus.

Om minnesstunden hålls i en allmän lokal med inhyrd personal kan det vara en bra att ta kontakt med personalen för att berätta vad du har för önskemål. 

Ibland används långbord men de flesta föredrar mindre bordsgrupper för att uppmuntra till mer personliga samtal.

   5. Minnesbord

Det är numera vanligt vid minnesstunder att anhöriga har ett så kallat minnesbord. På minnesbordet finns möjlighet att placera fotografier, blommor, ljus, dikter, kort med minnesgåvor eller en gästbok.

   6. Värd eller värdinna

Genom att ha en värd eller värdinna till minnesstunden skapar du enkelt lite struktur i ceremonins upplägg. Värden eller värdinnan hjälper till att leda gästerna genom minnesstunden och ansvarar också för att alla som vill faktiskt får chansen till att hålla tal, sjunga eller läsa upp en dikt.

Vill du att någon från Begravningsbyrå Frank Jonelid leder minnesstunden? Säg till så hjälper vi dig.

   7. Dukning, servering och dekorationer

Minnesstunden är i första hand ett tillfälle för gemenskap och en möjlighet att hylla den som gått bort. Att som anhörig ta på sig allt ansvar gällande mat och dryck samt disk och städning kan lätt bli överväldigande. Därför brukar vi rekommendera att anlita en av våra professionella cateringfirmor. 

Cateringfirman ansvarar då för allt från förberedelse av lokal till mat och dryck, dukning, serveringspersonal och städning.

Välkomna att kontakta oss med era frågor och önskemål. Kan vi inte svara direkt så återkommer vi så snart vi har möjlighet. 

bottom of page