top of page

Checklista vid dödsfall

Ett dödsfall kommer oftast utan förvarning. Att i den situationen tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas, är inte helt lätt. Därför har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. Använd de delar av checklistan som stämmer i din situation.

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet skickar dödsbevis till skattemyndigheten som också har hand om vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Informera andra

Informera om dödsfallet till de närmast anhöriga och delägare i dödsboet, alltså de som ärver den avlidne. Meddela sedan vänner, arbetsgivare och kollegor, grannar, skola, hemtjänst, städbolag och andra som du vill ska veta.

Dödsfallsintyg

Beställ ett dödsfallsintyg från Skatteverket för att kunna utföra bankärenden och för att kunna avsluta konton på sociala medier bland annat.

Begravningsbyrå

Kontakta Begravningsbyrå Frank Jonelid så börjar vi planera begravningen i god tid.  Tillsammans skapar vi en personlig och värdig begravning. Ta reda på om den avlidne hade egna önskemål kring begravningen. Uppgifter om detta kan finnas i någon pärm i bostaden, i bankfack eller hos någon anhörig. Önskemål om begravning kan också finnas i Vita Arkivet, livsarkivet eller i vårt begravningsarkiv.

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Vanliga försäkringar är bilförsäkring, hem- och villaförsäkring, olycksfalls- och livförsäkring. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, exempelvis cykel- eller urförsäkringar.
Okända försäkringar - vi hjälper dig att hitta försäkringar som den avlidne har tecknat. Försäkringar som du som anhörig kanske inte ens visste fanns. 

Banker

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren. Många undrar om betalningar av räkningar. Hör med oss på begravningsbyrån så förklarar vi vad lagen säger och ge dig råd om räkningar skall betalas omgående eller först efter att boutredningen är klar. 

Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron. Saknas det pengar i dödsboet så är det här ett extra viktigt steg.

Husdjur
Det viktigaste är att djuret kommer i säkerhet och får mat och vatten. Frågor om vem som kan ta hand om det permanent kan vänta tills senare.

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska. Hos SPAR (länk hit) kan du begära att adresserad direktreklam spärras

Abonnemang och avtal

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande. Efter hand som tiden går kommer du att se vilka räkningar som fortfarande skickas ut till den döde. De vanligaste kan du undersöka direkt:

 • Hyresvärd

 • TV

 • Onlinetjänster

 • Fast telefoni och mobiltelefon

 • Internet

 • Tidningar

 • Avbetalningar

 • Vatten/avlopp, el och sophämtning

 • Rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel skall lämnas tillbaka till hjälpmedelscentral

 

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller representeras vid begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall. Det kan röra sig om idrottsklubbar, fackförening, pensionärsförening och hobbyrelaterade föreningar.

Internet och sociala medier

 

Facebook
Radera kontot. Du kan be Facebook att helt ta bort kontot och då raderas allt: all information, alla inlägg och bilder försvinner. Ingen kan längre komma åt att titta på sidan. För detta måste du visa upp en dödsattest, ett dokument från domstol som ger dig fullmakt, personbevis eller ett testamente.

Göra om till en minnessida. Den avlidnes profilsida kan göras om till en minnessida som anhöriga och vänner kan besöka. Där kan man dela med sig av tankar och minnen. Kontot skyddas genom att ingen kan logga in på det. Före namnet i profilen läggs uttrycket ”Till minne av” till. Läs mer (länk)

 

Instagram

Instagram, som ägs av Facebook, har samma regler att aldrig lämna ut inloggningsuppgifter för någon annans konto. Instagram kan däremot omvandla kontot till en minnessida om de får en giltig begäran från anhöriga. Minnessidan är en plats där vänner och familj kan samlas och dela sina minnen när en person har gått bort. Sidan ägs då framöver av Instagram och det blir begränsningar i vad du kan göra för ändringar. En giltig begäran behöver innehålla till exempel ett dödsfallsintyg, en länk till dödsannons eller nyhetsartikel.

Vill man inte att minnessidan ska finnas kvar så kan en verifierad anhörig begära att kontot helt tas bort från Instagram.
 

Twitter
Twitter lämnar aldrig ut inloggningsuppgifter för någon annans konto, inte ens till anhöriga till en avliden person. Twitter kan däremot inaktivera ett konto på begäran av en verifierad anhörig. När de mottagit förfrågan kommer de skicka en e-post till avsändaren med instruktioner. Där uppmanas du att ge mer information om den avlidne, en kopia av ditt ID och en kopia av den avlidnes dödsfallsintyg. Informationen kommer vara konfidentiell och raderas när Twitter har granskat den. Detta är ett nödvändigt steg för att förhindra falska och/eller obehöriga att avsluta konton.

 

Snapchat

Snapchats integritetspolicy tillåter inte ett beviljande till tillgång av kontot, men om man skickar dem en kopia av dödsfallsintyget kan de ta bort kontot.

Whatsapp

Whatsapp har inga uttalade regler eller tillvägagångssätt för att radera ett konto efter att användaren avlidit. Man kan endast själv stänga ner det. Ett sätt kan vara att skriva ner sina uppgifter, i t.ex Vita Arkivet, så att någon du litar på kan stänga kontot efter din död. De efterlevande kan begära att kontot tas bort, men då måste man visa upp en dödsattest och ha juridisk rätt att företräda dödsboet. Ett sätt kan vara att skriva ner sina uppgifter, i till exempel vita akrivet så att någon du litar på kan stänga kontot efter din död.

Google och YouTube
Google innefattar en rad välkända tjänster, till exempel Youtube, e-postsystemet Gmail och Blogger. Du kan själv bestämma vad som händer med din information om du råkar ut för en olycka eller dör och vem som får tillgång till den. Familjemedlemmar kan också välja att ta bort kontot. För det krävs: dödsattest och att den som skickar in ansökan har juridiskt rätt att tala för dödsboet, som exempelvis en fullmakt. Det kan dock vara en bra idé att behålla kontot ett tag framöver, om den avlidne hade sin epost via Googles eposttjänst Gmail. 

Annat som du behöver tänka på:

 • Tömma kylskåp och slänga sopor

 • Vattna blommor

 • Sänka värmen

 • Förebygga inbrott genom att ställa timer eller larm

 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset

 • Meddela hemtjänst och städbolag

 • Meddela hemsjukvården

 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm

 • Lämna eventuella vapen till polisen

 • Lämna överbliven medicin till apoteket

 • Makulera ID-kort, pass och körkort

 • Samla in reservnycklar

 • Flytta bil eller andra fordon

 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

bottom of page